Udgivelser
KRAP i skolen
KRAP -metoder og redskaber
KRAP 2008
KRAP i praksis 2011
KRAP usb nøgle
Uddrag fra bøgerne
Ph D. afhandling
Artikel om KRAP
KRAP In Practice (uk)
 
KRAP i skolen
Bogen om "KRAP i skolen" udkom i august 2013
 -på bogforlaget Dafolo:

KRAP i skolen præsenterer KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik - som et naturligt pædagogisk grundlag for den inkluderende skole med metoder og redskaber, der kan tages frem, når værdier, ønsker og mål skal omsættes i konkret pædagogisk praksis. KRAP står for en skole, hvor børn kan vokse både menneskeligt og fagligt, hvor det er godt at lære, hvor det er godt at være lærer, og hvor fællesskabet står stærkt.

Bogen tilbyder metoder og inspiration - både når det handler om trivsel i klassen, når fagligheden i AKT-arbejdet skal skærpes, og når der skal findes fælles forståelse og sættes fokus på den pædagogiske indsats. Der stilles også skarpt på SFO'en, hvor barnets sociale færdigheder er omdrejningspunktet, på det konstruktive skole-hjem-samarbejde og på anerkendende og ressourcefokuseret skoleledelse.

Bogen veksler mellem beskrivelser af KRAP i en skolekontekst og fortællinger fra praksis. Praksiskapitlerne illustrerer, hvordan den omfattende pædagogiske værktøjskasse, som KRAP tilbyder, kan anvendes systematisk som grundlag for både det almen- og det specialpædagogiske arbejde i skolen.

KRAP i skolen er skrevet og redigeret af Lene Metner og Peter Bilgrav. De har i en årrække afholdt KRAP-kurser for professionelle inden for det pædagogiske, sociale og psykologiske arbejdsfelt.

Bogen kan købes/bestilles i boghandelen eller bestilles hos forlaget Dafolo her.

Vi sælger også bogen i PsykologCentret. Pris kr. 435,00 kr.
Ved bestilling, kontakt sekretær Marianne Kleist, tlf. 86 60 11 71

 


Lene Metner & Peter Bilgrav
ISBN: 978-87-7281-812-2
435,00 kr.
   

 

 

 

 

 

PsykologCentret  •  Lille Sct. Peder Stræde 8, 2 sal.  •  8800 Viborg  •  Telefon: 86 60 11 71  •  E-mail: info@PCaps.dk

© PsykologCentret, 2013
Made by Artco